STRESS & BURN-OUT

Werkstress
Werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers. Werkstress kan ontstaan door te hoge werkdruk, intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie, en agressie en geweld. Of een combinatie daarvan. De wet noemt deze factoren Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Volgens de Arbowet zijn alle werkgevers verplicht om deze zaken aan te pakken.

Bron: Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. 

Hoe werkstress voorkomen
In de meeste bedrijven en organisaties is er veel aandacht voor stressreductie, helaas wordt er (nog) niet genoeg gekeken naar stresspreventie. Als het al te laat is, gaat men aan het werk!
Er wordt hierbij voorbij gegaan aan de oorzaken van de verkregen stress.

Onze werkwijze
Samen met de cliënt zullen wij de uiteindelijke  onderwerpen bepalen van de coaching.
Uitgangspunt is praktisch maatwerk gericht op de  dagelijkse praktijk van de cliënt.

De volgende onderwerpen zullen onder ander behandeld worden

 • De stressoren in kaart te leren brengen en de hierop volgende stressreactie beheersbaar te maken.
 • Energiebronnen en Stressoren in evenwicht brengen
 • Timemanagement leren toepassen ( Hoe ga ik met mijn tijd om)
 • Assertiever worden. ( leer nee te zeggen)
 • Managen van verwachtingen
 • Delegeren en opdracht verstrekken
 • Balans tussen privé en werk
 • Prioriteiten en doelen stellen
 • Doelen effectief in tijd plaatsen
 • Ontspanning & Beweging
 • Voeding

Let op:
Wettelijk gezien is de werkgever verplicht om het burn-out traject te betalen. Het is echter ook zo dat de werknemer bepaalt wie de herstelpartij is. Dus met andere woorden u bepaalt zelf wie u als Burn-out coach wilt hebben. Ook al heeft uw werkgever een contract met een andere partij dan is dit voor u nog geen reden om deze partij in te zetten voor uw herstel.