Duur training:  1 dag

Uw investering: op aanvraag
Uw trainer heeft klantvriendelijkheid in het bloed van jongs af aan, in horeca, detailhandel, bedrijfsleven en overheid/instellingen. 
Daarnaast heeft hij al vele jaren ervaring in het trainen van klantgerichte medewerkers. U krijgt een syllabus als praktisch naslagwerk.
Deze ééndaagse training is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met klachten en bezwaren van klanten. Zowel aan de receptie, tijdens een verkoopgesprek of bij de helpdesk/servicebalie.
De aanpak is praktijkgericht, met aandacht voor uw eigen situatie, daarnaast leren van andere deelnemers.
De kleine groepen van 6 tot 12 personen staan garant voor voldoende individuele aandacht.
De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

- Kennismaking en inventariseren leerwensen
- Gespreksstructuur bij klachten
- Het “over de rooie” model
- Emotiereductie
- Brengen van slecht nieuws
- Nazorg bij klachten
- Aanspreken interne organisatie
- Afspraken maken en nakomen
- Taalgebruik en vraagtechnieken
Na deze training heeft u voldoende handvatten om soepel en adequaat om te gaan met klachten en bezwaren.
Praktisch leidinggeven op de werkvloer
Motiverend leidinggeven
Beoordelings en functioneringsgesprekken
Teambuilding
Collegiaal communiceren

Timemanagement & Stresspreventie
Persoonlijke effectiviteit en D.I.S.C.
Emotionele intelligentie

Non-verbale communicatie
Ondernemersklas
Monteur/Chauffeur/Technicus als ambassadeur
Gastvriendelijkheid en bediening in de horeca
Verkopen vanuit integriteit

Klantgericht werken
Klachten zijn kansen
Klantgericht verkopen detailhandel
Klantgericht werken detailhandel winkel
Assertiviteit
Persoonlijke coaching
Teamcoaching
Inclusief:

Certificaat en Syllabus
Training - Coaching - Teambuilding - Gedragsprofielen