Duur coaching:   nader te bepalen

Uw investering: op aanvraag
Voor iedereen die wel eens moeite heeft met het aangeven van grenzen, 'nee' zeggen, in overlegsituaties wat teruggetrokken is en zich teveel schikt naar de wens van anderen.

Uw coach heeft vele jaren ervaring als trainer/coach in het bedrijfsleven, (semi)overheid, dienstverlening en de zorg.

Bij Re-Move zijn twee coaches actief,  Gerda Cramer en Ton Grimm.
Na een uitgebreide intake gaan we aan de slag met:

- Wie ben ik?
- Hoe komt dat?
- Wat wil ik bereiken?
- Hoe doe ik dat
- Opkomen voor jezelf
- Conflictvermijdend gedrag
- Duidelijk je statement maken
- Non-verbale houding
- Taalgebruik en vraagtechnieken
- Durven uiten van je wensen
- 'Nee' zeggen en toch toegankelijk blijven
Na afloop van dit coaching traject bent u beter in staat om uw wensen en mening kenbaar te maken, met behoud van goede relaties.
U krijgt meer zelfvertrouwen en voelt meer ontspanning in uw dagelijkse contacten.

Training - Coaching - Teambuilding - Gedragsprofielen
Re-Move is opgenomen in cursuscatalogi van diverse brancheverenigingen